Wat doen we

De persoon en zijn ontwikkelingsvraag zijn het startpunt van het leertraject. De nadruk in elk traject ligt op het verbeteren van de persoonlijke effectiviteit. Je wordt je bewust van jouw kennis, kwaliteiten en vaardigheden. Dit versterkt je zelfbeeld, vergroot je eigenwaarde en geeft het leven plezier. 

Persoonlijke effectiviteit is:
- je bewust worden van je gedrag, gevoelens en gedachten, je kwaliteiten en valkuilen;
- de kracht vinden om te doen wat jij vindt dat je moet doen;
- kunnen bereiken wat jij wilt bereiken.

Reintegratie is: 
- het bevorderen van de terugkeer naar werk op korte termijn;
- terugkeren op de eigenlijke functie binnen het bedrijf;
- terugkeren naar een andere functie binnen of buiten het bedrijf;
- mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan duurzame betaalde arbeid helpen.